close

Tala

Últimas noticias económicas sobre Tala

Noticias
Economía

Facturación fraudulenta en comercio internacional de madera colombiana

Última actualización - abr.. 8 de 2021 12:37 p. m.
Informe de Global Financial Integrity (GFI), reveló evidencias de transacción ilegal.

Recomendados